Farské oznamy

12. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  NARODENIE SV. JÁNA KRSTITEĽA, slávnosť

Štvrtok   –  féria

Piatok   –  féria, detská svätá omša

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 22.6.2020 do 28.6.2020

Pondelok – 07:00 za † rodičov a starých rodičov č. 277
Utorok   – 18:00 za † Marcelu Bezákovú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Katarínu a Jozefa Bezákových 
           a † v rodine
Štvrtok – 18:00      Poďakovanie za 60. rokov života 
           Márie s prosbou o Božie požehnanie 
           a dar zdravia
Piatok   – 18:00 za † v rodine Bezákovej
Sobota   – 07:00      Poďakovanie za 85. rokov 
           života Pavla Magdolena č.409 
           s prosbou o Božie požehnanie 
           a zdravie pre celú rodinu
Nedeľa   – 08:00 za † Rudolfa a Helenu Medekových  

         – 10:00 za † Jozefa Ďoďa Kováčika,10. výročie,
          † brata Miroslava, l. výročie
                  a † rodičov Virgila a ŠtefániuPríležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok večer bude slávnostná ďakovná svätá omša na konci školského
roka pre všetkých pánov učiteľov, žiakov, študentov a deti.

Budúca   nedeľa   je  13. nedeľa v cezročnom období.