Farské oznamy

22. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi,
       prvý štvrtok v mesiaci, 
       deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   –  féria,  prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci

 

Poriadok a úmysly sv. omší od 31.8.2020 do 6.9.2020

 

Pondelok – 07:00 za   Božie požehnanie, dar viery a zdravia 
           pre Luciu, Danielu a ich rodiny
Utorok   – 18:00 za † rodičov Jozefa a Helenu Michalíkových
           a syna Jozefa
Streda   – 07:00 za † Boženu Doktorovú a rodičov
Štvrtok – 12:00 za † Štefana Kyjaciho, pohrebná
     – 18:00 za † Valenta, Antóniu a Teréziu Šuppových
Piatok   – 18:00 za † Albínu a Jána Chlupisových,1.výročie
Sobota   – 07:00 za † Vojtecha a rodičov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za † Jozefa a Martu Bezákových 
         a † v rodine

     – 10:00 za  farníkov

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

 V utorok je 6. SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA OCHRANU STVORENSTVA

Vo štvrtok dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať chorých po domoch a popoludní  od 17:00 hod. do 18:00 hod. bude svätá spoveď v kostole.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude sv. spoveď v domove dôchodcov a po nej svätá omša výlučne pre obyvateľov domova dôchodcov.  Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď.

K sviatosti zmierenia od 16:00 hod. do 18:00 hod. pozývam zvlášť všetkých
žiakov a študentov pri príležitosti začiatku nového školského roka. Prosím, aby prišli ku svätej spovedi aj deti, ktoré prijali sviatosť prvého svätého prijímania a všetci mladí, ktorí sa pripravujú na prijatie sviatosti birmovania.

Na prvý piatok bude slávnostné VENI SANCTE na začiatok školského roka.

Budúca   nedeľa   je 23. nedeľa v cezročnom období
a zároveň 1. nedeľa v mesiaci.

Popoludní bude v našej farnosti celofarská poklona k Sviatosti Oltárnej

Sviatosť Oltárna bude k poklone vyložená po 1. svätej omši do 9:30 hod., potom od 14:00 hod., kedy začína poklona pre deti a mládež, o 15:00 hod. pokračuje poklonou mužov,  o 16:00 hod. poklonou žien a záverečná pobožnosť s požehnaním bude o 17:00 hod.

eRKO pozýva všetky deti ako aj celé rodiny k zapojeniu sa do kampane MINIDIGI. Jej cieľom je, aby deti a mladí nachádzali správnu mieru vo využívaní médii v digitálnej dobe. V eRKu veríme, že práve digitálna miernosť je cnosťou zajtrajška. Stretávať sa budeme od pondelka
31.8.2020 do piatku 4.9.2020 v Domci vždy od 16:00 hod. do 18:00 hod.
V sobotu 5.9.2020 bude pre deti a rodiny pripravený špeciálny
program. Tešíme sa na Vašu účasť.

Nitrianska diecéza v spolupráci s Kňazským seminárom sv. Gorazda
v Nitre a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre otvára na jeseň
tohto roku už štvrtý ročník Nitrianskej animátorskej školy
pod názvom „P.S. Animátorská škola“. Ide o projekt zameraný
na formáciu mladých ľudí od 17 rokov, ktorí majú túžbu hlbšie
poznať pravdy viery, prehĺbiť svoj duchovný a modlitbový život
a ktorí zároveň cítia nadšenie komunikovať tieto hodnoty svojim rovesníkom. Bližšie informácie nájdete na plagáte vo vývesnej
skrinke pred kostolom a aj na webovej stránke biskupstva.
Prihlasovať sa je možné do 7.9.2020 na mailovej adrese mladeznr@gmail.com.“