Farské oznamy

21. nedeľa v cezročnom období

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  sv. Moniky

Piatok    –  sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota    –  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa

Poriadok a úmysly sv. omší od 24.8.2020 do 30.9.2020

Pondelok – 07:00 na   úmysel Jána
Utorok   – 07:00 za † Martu Révayovú, mesačná
Streda   – 07:45 za † Annu, 1. výročie, Jozefa a Milana
Štvrtok – 07:45 za † Ignáca a Máriu Magdolenových 
           a ich deti 
Piatok   – 07:00 za † Oľgu Bezákovú, 3. výročie 
         a † v rodine
Sobota   – 07:45 za † Františka Košíka a rodičov 
           z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za † Valentína Chrenku, súrodencov 
           a rodičov     

     – 10:00 za † Elemíra a Margitu Podobových 
           a rodičov z oboch strán

Budúca   nedeľa   je 22. nedeľa v cezročnom období.

eRKO pozýva všetky deti ako aj celé rodiny k zapojeniu sa
do kampane MINIDIGI. Jej cieľom je, aby deti a mladí
nachádzali správnu mieru vo využívaní médii v digitálnej
dobe. V eRKu veríme, že práve digitálna miernosť je cnosťou
zajtrajška. Stretávať sa budeme od pondelka 31.8.2020
do piatku 4.9.2020 v Domci vždy od 16:00 hod. do 18:00 hod.

V sobotu 5.9.2020 bude pre deti a rodiny pripravený špeciálny
program. Tešíme sa na Vašu účasť.