Farské oznamy

24. nedeľa v cezročnom období

Po svätých omšiach je Zbierka pre Svätú Zem („Boží hrob“)
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  POVÝŠENIE SVÄTÉHO KRÍŽA, sviatok

Utorok    –  SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA, 
       slávnosť

Streda    –  sv. Kornélia, pápeža  a Cypriána, biskupa, 
       mučeníkov

Štvrtok   –  féria

Piatok    –  féria

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 14.9.2020 do 20.9.2020

Pondelok – 07:00 za † Antona, Štefániu, Ľubomíra 
           a † v rodine
Utorok   – 08:00      Prosba Božie požehnanie a zdravie 
           pre Jozefa Bezáka
     – 10:00 za   farníkov
Streda   – 07:00 za † Ľudmilu a Ľudovíta Kovačovičových 
           a rodičov z oboch strán
Štvrtok – 14:00 za † Jozefínu Hatalovú, pohrebná
Piatok   – 18:00 za † Jozefa a Annu Podmanických 
         a † v rodine
Sobota   – 07:00 za † Alfonza Hlaváča, mesačná 
           a manželku Máriu 
Nedeľa   –  08:00 za † manžela Jozefa Bezáka 
            a brata Jozefa Bezáka

         – 10:00       Poďakovanie za 50. rokov života 
            Márie s prosbou o Božie požehnanie 
            a zdravie pre celú jej rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň. Obsahom jesenných kántrových dní je
poďakovanie za úrodu.

Vo štvrtok po svätej omši budú na našom cintoríne v Dome smútku
pohrebné obrady a pochovanie zosnulej pani Jozefíny Hatalovej.

Budúca   nedeľa   je 25. nedeľa v cezročnom období