Farské oznamy

25. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Utorok    –  sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

Streda    –  sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

Štvrtok  –  féria

Piatok   – féria, svätá omša pre birmovancov 
           a prvoprijímajúce deti

Sobota    – sv. Vincenta de Paul, kňaza 
       (je to sviatok našich sestričiek)

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.9.2020 do 27.9.2020

Pondelok – 07:00 za † Antona Kákoša, manželku Máriu 
           a ich vnuka Dušana
Utorok   – 18:00 za † Jozefa a Gizelu Paulínyových
Streda   – 07:00   Poďakovanie za 93. rokov života Melánie
           s prosbou o Božie požehnanie a zdravie
Štvrtok – 18:00 za † Vladimíra Bezáka, súrodencov, rodičov
           a starých rodičov
Piatok   – 18:00 za † Vojtecha Bezáka, 1. výročie
Sobota   – 07:00   Poďakovanie za 80. rokov života 
           s prosbou o Božie požehnanie 
           a zdravie pre Ľudmilu a jej rodinu
Nedeľa   – 08:00 za † rodičov Dušových, Bezákových, 
           Borchových, Jakubíkových, Ľubomíra, 
           Ladislava a Slávku

         – 10:00   Poďakovanie za dožitých 25. rokov 
           života Matúša s prosbou o Božie 
           požehnanie a dar zdravia do ďalších
           rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  26. nedeľa v cezročnom období.
106.
SVETOVÝ DEŇ MIGRANTOV A UTEČENCOV

Po svätých omšiach Vincentská rodina organizuje 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky „Boj proti hladu“ k zmierneniu hladu, choroby či iného utrpenia v Haity, Hondurase, Ukrajine, Rusku, Albánsku a na Slovensku, aj v súvislosti s pandémiou Covid-19.