Farské oznamy

1. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok  sviatok KATEDRY SV. PETRA, APOŠTOLA
Utorok    po prvej pôstnej nedeli, féria
Streda    po prvej pôstnej nedeli, féria
Štvrtok   po prvej pôstnej nedeli, féria
Piatok    po prvej pôstnej nedeli, féria
Sobota    po prvej pôstnej nedeli, féria

Úmysly súkromných sv. omší od 22.2.2021 do 28.2.2021

Pondelok  za † Margitu Pilátovú, pohrebná
Utorok    za † Máriu Minarovičovú, pohrebná
Streda    Poďakovanie za 100.rokov života Albíny Bezákovej  
     s prosbou o Božie požehnanie a zdravie
Štvrtok   za † Stanislava Bezáka, nedožitých 85.rokov 
        a rodičov z oboch strán
Piatok    Poďakovanie za 70. rokov života Jozefa 
     s prosbou o Božie požehnanie a zdravie  
     pre celú rodinu
Sobota    za † kňaza vdp. Stanislava Kmotorku, 
        rodičov a sestru Cecíliu
Nedeľa    za † Jozefa Bezáka, 1. výročie

V pondelok popoludní o 13:00 hod.  budú na cintoríne pohrebné
obrady zosnulej pani Márie Minarovičovej.

V pondelok popoludní o 14:00 hod.  budú na cintoríne pohrebné
obrady a pochovanie zosnulej pani Margity Pilátovej.

Vo štvrtok popoludní o 15:00 hod.  budú na cintoríne pohrebné
obrady zosnulého pána Vladimíra Neubauera.

V Prvú pôstnu nedeľu sa vo všetkých kostoloch a chrámoch koná
tradičná jarná celoslovenská zbierka na Charitu.
Vzhľadom na pandemickú situáciu a zatvorené chrámy pozývame
podporiť zbierku online spôsobom, ale aj individuálne v kostoloch
a prostredníctvom SMS. Podporiť Charitu v Jarnej zbierke môžete
od 21.2. až do konca marca na stránkach Slovenskej katolíckej
charity a ďalších diecéznych a arcidiecéznych charít.
Vyberte si tú, ktorá je Vám najbližšie a podporte Charitu,
aby aj naďalej mohli stáť blízko pri človeku.

V tomto týždni v stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni.
Záväzný je iba jeden deň.
Obsah jarných kántrových dní je príprava na pokánie,
na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.

Sviatosť zmierenia je možné vyslúžiť kedykoľvek
po telefonickom dohovore s pánom farárom 0905 846 738.

Úmysly svätých omší na mesiace marec a apríl 2021
si môžete zapísať telefonicky u pána dekana,
alebo u ekonómky farského úradu
na telefónnom čísle 0905 634 229.

V pôstnom období každý piatok a nedeľu budú
v televízii LUX o 15:30 hod. pobožnosti krížovej cesty.

Budúca nedeľa je druhá pôstna.
Výročný deň ukončenia pontifikátu
pápeža Benedikta XVI.  (2005-2013)