Farské oznamy

2. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok    po druhej pôstnej nedeli, féria

Utorok      po druhej pôstnej nedeli, féria

Streda      po druhej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok     po druhej pôstnej nedeli, féria, 
      prvý štvrtok v mesiaci, 
            Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok      po druhej pôstnej nedeli, féria, 
      prvý piatok v mesiaci

Sobota      po druhej pôstnej nedeli, féria, 
      prvá sobota v mesiaci

Úmysly súkromných sv. omší od 1.3.2021 do 7.3.2021

Pondelok  za pomoc v chorobe, Božie požehnanie 
     a zdravie pre Máriu
Utorok    za † Martu Michlerovú, 3. výročie, 
        rodičov a súrodencov
Streda    za † Alenu Obžerovú, 1. výročie
Štvrtok   za † Adama a Jozefínu Košíkových, 
        rodičov z oboch strán
        a dcéru Máriu
Piatok    za † Štefana Országha, 2. výročie 
      a † v rodine
Sobota    za † Rudolfa Benáka, 20. výročie, 
        súrodencov a rodičov
Nedeľa    Poďakovanie za 60. rokov života Soni 
     s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
     pre celú rodinu

Sviatosť zmierenia je možné vyslúžiť kedykoľvek
po telefonickom dohovore s pánom farárom
0905 846 738.

Úmysly svätých omší na mesiac apríl 2021
si môžete zapísať telefonicky u pána dekana,
alebo u ekonómky farského úradu
na telefónnom čísle 0905 634 229.

V pôstnom období každý piatok a nedeľu sú
v televízii LUX o 15:30 hod. pobožnosti
krížovej cesty.

Budúca nedeľa je 3. pôstna nedeľa
a prvá nedeľa v mesiaci.