Farské oznamy

3. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok   po tretej pôstnej nedeli, féria

Utorok     po tretej pôstnej nedeli, féria

Streda     po tretej pôstnej nedeli, féria

Štvrtok    po tretej pôstnej nedeli, féria

Piatok     po tretej pôstnej nedeli, féria

Sobota     po tretej pôstnej nedeli, féria


Úmysly súkromných sv. omší od 8.3.2021 do 14.3.2021

Pondelok  za † Antóniu Juríkovú, 1. výročie
Utorok    za † Helenu Kovácsovú, zádušná
Streda    za † Jozefa Magdolena, 15. výročie  
           a † v rodine
Štvrtok   za † Jozefa Kovalíka, pohrebná
Piatok    za † Teréziu a jej rodičov
Sobota    za † Jozefa Magdolena, mesačná
Nedeľa    za † Helenu Maholányiovú, 1. výročie

Vo štvrtok popoludní o 15:00 hod. budú na cintoríne
pohrebné obrady zosnulého pána Jozefa Kovalíka.

Sviatosť zmierenia je možné vyslúžiť kedykoľvek
po telefonickom dohovore s pánom farárom
0905 846 738.

Úmysly svätých omší na mesiac apríl 2021
si môžete zapísať telefonicky u pána dekana, alebo
u ekonómky farského úradu na telefónnom čísle 0905 634 229.

V pôstnom období každý piatok a nedeľu sú
v televízii LUX o 15:30 hod. pobožnosti krížovej cesty.

Budúca nedeľa je štvrtá pôstna – Nedeľa Radosti (LAETARE)

 V nedeľu je  8. výročie zvolenia Svätého Otca pápeža Františka.