Farské oznamy

5. pôstna nedeľa

Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila celoslovenskú
zbierku na pomoc regiónu, ktorý navštívil uplynulý
víkend pápež František a kde pôsobí aj Slovenská
katolícka charita
(ďalej len „SKCH“). Jej cieľom je podporiť
kresťanské komunity a ľudí v núdzi v oblasti Blízkeho východu.
Zbierka sa uskutoční dnes – na 5. pôstnu nedeľu.

Pre pandémiu, počas ktorej sú v súčasnosti zatvorené
chrámy, biskupi pozývajú veriacich, aby zbierku podporili
darom na účet Slovenskej katolíckej charity:
IBAN SK93 1100 0000 0029 4546 3097.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  Féria

Štvrtok   –  ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť

Piatok   –  Féria

Sobota    –  Féria

             V noci z 27. na 28. marca 2021 sa mení čas.
       O  02. hod. stredoeurópskeho času posúvame 
       hodiny na 03. hod. letného času.

Úmysly súkromných svätých omší od 22.03.2021 do 28.03.2021

Pondelok za  † Mariána Gajdoša, 1. výročie
Utorok   Poďakovanie za 75.rokov života Anny s prosbou
     o Božie požehnanie a zdravie pre celú jej rodinu
Streda   za  † Petra Janouška, zádušná
Štvrtok za  † Mareka Michalíka, 1. výročie
Piatok   za  † Viktóriu a Jána Chrenkových a starých rodičov
Sobota   za  † Michala Jakubičku, mesačná
Nedeľa  za  † Miroslava Kováčika, 2. výročie a † v rodine

V pondelok  o 12:00 hod. budú na cintoríne pohrebné
obrady zosnulého pána Petra Janouška.

Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. bude Veľkonočná spoveď
v domove dôchodcov.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou je každý
deň po telefonickom dohovore s pánom farárom
0905 846 738.

Úmysly svätých omší na mesiac apríl – máj 2021
si môžete zapísať telefonicky u pána dekana,
alebo u ekonómky farského úradu na telefónnom
čísle 0905 634 229.

V pôstnom období každý piatok a nedeľu sú
v televízii LUX o 15:30 hod. pobožnosti krížovej cesty.

Budúca nedeľa je
KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
a 36.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň a pôstne obdobie
pokračuje až do Zeleného štvrtka.

Veriaci, ktorí majú  záujem, si môžu na kvetnú nedeľu zobrať
do svojich príbytkov požehnané ratolesti bahniatok.
Tieto budú k dispozícii v priestore pod bráničkou
pri vchode do kostola.