Farské oznamy

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

a zároveň aj 36.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

 Liturgický kalendár

PONDELOK    VEĽKÉHO TÝŽDŇA

UTOROK      VEĽKÉHO TÝŽDŇA    

STREDA      VEĽKÉHO TÝŽDŇA              

ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇAZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI  PÁNA

BIELA SOBOTA alebo VEĽKÁ SOBOTA


Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 29.3.2021 do 4.4.2021

Pondelok – za † Jána a jeho brata Miroslava
Utorok   – za † rodičov Beňačkových, 
      ich † deti a vnukov
Streda   – Prosba o Božiu pomoc, zdravie a hojnosť 
      Božích milostí pre Katarínu a jej rodinu
Štvrtok – 18:00 hod. – za † Jozefa Kovalíka, mesačná
Piatok  – 15:00 hod. –  Obrady Veľkého piatku
Sobota  – 18:00 hod. –  za  farníkov
Nedeľa – 10:00 hod. –  Prosba o Božie požehnanie 
            a pomoc v chorobe pre rodinu 
            Košíkovú a Paškovú

 

Vo štvrtok sa končí  pôstne obdobie a večernou svätou
omšou vo Štvrtok Pánovej večere začína
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia.
Za  zvyčajných  podmienok možno získať úplné odpustky.

K Veľkonočnej svätej spovedi je možné pristúpiť
v kancelárii farského úradu ešte aj v utorok a v stredu
odpoludnia od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu Covidu-19 liturgické
slávenia Veľkonočného trojdnia budú tak, mohli zaistiť
duchovné dobro kňaza a veriacich, pri rešpektovaní ochrany
zdravia a opatrení nariadených autoritami zodpovednými
za všeobecné dobro.

Liturgické tajomstvá Veľkonočného Trojdnia,
aj keď bez fyzickej účasti veriacich v kostole,
sa budú sláviť vo štvrtok o 18:00 hod.
Prosím veriacich, aby sa spolu so mnou zjednotili
v modlitbe vo svojich príbytkoch.  
Na záver svätej omše Pánovej večere sa Najsvätejšia
Sviatosť Oltárna uloží do bohostánku.

Obrady Veľkého piatku budú o 15:00 hod.
bez fyzickej účasti veriacich v kostole.

Kostol pre veriacich, ktorí si individuálne budú
chcieť vykonať poklonu k vystavenej Sviatosti Oltárnej
a zároveň navštíviť BOŽÍ HROB, bude otvorený
na Veľký piatok od 17:00 hod. do 20:00 hod.
a na Bielu sobotu od 9:00 hod. do 18:00 hod.

 Na Veľký piatok je prísny pôst
a  zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu o 18:00 hod. bude slávnostná
Veľkonočná vigília bez účasti veriacich.

Budúca nedeľa  je
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.