BOŽÍ HROB

pre individuálnu poklonu je otvorený

na Veľký piatok:
od 17:00 hod. do 20:00 hod.

a na Bielu sobotu:
od 9:00 hod. do 18:00 hod.

K Veľkonočnej svätej spovedi je možné pristúpiť v kancelárii
farského úradu aj dnes počas celého dňa.

 Sväté prijímanie bude rozdávané každú
pol hodinu v čase od 9:00 hod. do  18:00 hod.