Farské oznamy

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ PIATOK    

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 5.4.2021 do 11.4.2021

 

Pondelok – 8:00 hod. za  † Alexandra Kákoša, zádušná
Utorok   – za  † Antona Magdolena, 10. výročie 
         a rodičov Pauličkových
Streda   – za  † Máriu a Jozefa Jakubíkových
Štvrtok – za  † Tibora a Ľudmilu, zádušná
Piatok   – za    Božie požehnanie a zdravie 
         pre Jozefa Adamaťa s rodinou
Sobota   – za  † Teréziu Kákošovú, 1. výročie 
         a manžela Alberta
Nedeľa  – za  † Eleonóru Galvánkovú, 1. výročie

Úmysly svätých omší na koniec mesiaca apríl
a na
mesiac máj 2021 si môžete zapísať telefonicky
u pána dekana, alebo u ekonómky farského úradu
na telefónnom čísle 0905 634 229.

Budúca   nedeľa   je

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ nedeľa
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V nedeľu odpoludnia od 14:00 hod. do 17:00 hod. bude otvorený
kostol pre veriacich, ktorí si individuálne budú chcieť vykonať
krátku adoráciu a poklonu k vystavenej Sviatosti Oltárnej
a zároveň kto si v tento deň  pri verejnom vystavení obrazu
Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí
tento obraz, splní podmienky predpísané na získanie úplných
odpustkov,  pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá
k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie  milosrdenstvo
(napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže získať
úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

Každú hodinu bude možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu.

Dôrazne žiadame všetkých, aby v záujme ochrany vlastného
zdravia, ako aj zdravia blížnych, prísne a zodpovedne dbali
na dodržiavanie všetkých nariadených hygienických opatrení,
aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu koronavírusovej nákazy.

 Končí sa veľkonočná oktáva

V NEDEĽU BOŽIEHO MILOSRDENSTVA  – 11. apríla 2021 napoludnie
sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku,
aby veriacich pozvali k modlitbe za viac než 10 000 ľudí, ktorí zomreli
na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.
V túto veľkonočnú nedeľu bude Katolícka cirkev na celom svete sláviť
Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu
a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo
Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním.
Budeme spoločne prosiť o Božie milosrdenstvo pre zosnulých,
o Božiu pomoc pre pozostalých a  za všetky obete pandémie.