Farské oznamy

2. Veľkonočná nedeľa

NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V nedeľu odpoludnia od 14:00 hod. do 17:00 hod. bude otvorený
kostol pre veriacich, ktorí si individuálne budú chcieť vykonať
krátku adoráciu a poklonu k vystavenej Sviatosti Oltárnej.

Každú hodinu bude možnosť pristúpiť k svätému prijímaniu.

Kto si dnes  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva
v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní podmienky
predpísané na získanie úplných odpustkov,  pomodlí sa Modlitbu
Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci
Božie  milosrdenstvo (napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti),
môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

 Končí sa veľkonočná oktáva

Liturgický kalendár

Pondelok  –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Utorok    –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Streda    –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Štvrtok  –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Piatok    –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Sobota    –  po 2. veľkonočnej nedeli, féria

Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 12.4.2021 do 18.4.2021

Pondelok – za † Margitu Pilátovú, mesačná
Utorok   – za † Helenu Bezákovú, pohrebná
Streda   – za † Alexandra Paluša, mesačná
Štvrtok – za † Zdenku a Valentína Bebjakových 
      a † v rodine
Piatok   –   Prosba o Božiu pomoc, zdravie 
        a dary Ducha svätého pre rodinu
Sobota   – za † rodičov Bezákových a Hlaváčových
        a starých rodičov z oboch strán
Nedeľa   –      Poďakovanie za 70.rokov života Márie
        s prosbou o Božiu pomoc a zdravie 
        pre celú rodinu

                  Budúca   nedeľa  je  3. veľkonočná.