Duchovná obnova MEDŽUGORIE

pútnický zájazd spojený s kúpaním v Neume
Termín: 22.09. – 28.09.2021 Cena: 250,- €
Sprievodca: ThDr. Ján Majerník

V cene je zahrnuté:

  • 4 x ubytovanie s polpenziou 4* hotel, blízko mariánskeho obvodu, doprava lux bus, sprievodca, duchovný doprovod

Možné príplatky:

  • komplexné cestovné poistenie 17,50 €
  • fakultatívny výlet Kravické vodopády: doprava zdarma + 20,- HRK vstupné

Program pútnického zájazdu:

  1. deň: odchod zo Slovenska podvečer. Nočná jazda cez Maďarsko a Chorvátsko.
  2. deň: dopoludnia vodopády Kravica, možnosť kúpania. Popoludní príchod do Medžugoria, ubytovanie, osobné voľno, večera. Účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca, svätá omša.
  3. a
  4. deň: pobyt na pútnickom mieste, duchovná obnova, návšteva prvého miesta zjavenia Podbrdo, spoločná krížová cesta na Križevac, návšteva Cenacola – komunity závislých a iné. Večer účasť na svätej omši, sv. ruženci a spoločných modlitbách, fakultatívny výlet Kravice.
  5. deň: po raňajkách odchod do letoviska Neum na pobreží Jadranského mora, kúpanie a odpočinok na pláži. Návrat do Medžugoria, večera. Účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca, svätá omša.
  6. deň: raňajky, svätá omša, pobyt na pútnickom mieste, osobné modlitby a voľný program. Popoludní odchod domov, nočná jazda.
  7. deň: príchod na Slovensko v ranných hodinách.

Účasťou a podstatou Medžugoria je každodenný večerný program, ktorý v letnom období začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka. Preklad si môžete naladiť v okolí kostola na frekvencii 102.6 MHz. Príspevok na preklad je 2 eurá za pobyt a odovzdáva sa na informáciách pri kostole. Po svätej omši sa modlí tretí ruženec okrem štvrtka a piatka, kedy nasleduje hodinová adorácia a klaňanie sa krížu. Adorácia sa pravidelne koná aj v utorok a sobotu o 22:00. V zimnom období sa všetko posúva o hodinu skôr, teda začiatok programu je o 17:00 a adorácie o 21:00 hodine.

Prihlásiť sa môžete u Ing. Grežďovej do 15.9.2021, alebo zapísať sa do zoznamu na stolíku s katolíckymi novinami.

AWERTRAVEL
Hviezdoslavova 1469/61
905 01 Senica
tel.: 034/651 3896
tel./fax: 034/651 2995
e-mail: awertravel@awertravel.sk
www.awertravel.sk