Modlitba za nenarodené deti

Bože, darca života, chválime ťa a zvelebujeme za to,
že si povolal k životu každého človeka.

Ty chceš, aby človek mal podiel na tvojej nekonečnej láske,
aby si uvedomil hodnotu svojej ľudskej dôstojnosti.

Dnes s veľkou dôverou prosíme o tvoje milosrdenstvo
pre našich drahých zosnulých.

Chceme si tiež spomenúť aj na tých najbezbrannejších,
ktorí zomreli násilnou smrťou umelého potratu skôr, ako sa narodili.

Teba, najláskavejší Bože, prosíme o svetlo pravdy pre rodičov týchto zabitých detí,
aby pochopili, že dieťa je tvoj dar a nie ich vlastníctvo.

Tento Boží dar nesmie končiť v kontajneri s odpadom.
Dieťa je dar, za ktorý sa ďakuje.

Prosíme ťa za lekárov a zdravotníckych personál,
ktorí asistovali pri smrti nenarodených detí,
aby spoznali hrôzu svojich činov, aby sa nespreneverovali
svojmu poslaniu a boli vždy na strane života.

Prosíme ťa za tých, ktorí v spoločnosti šíria kultúru smrti,
zasiahni ich svetlom pravdy,
aby si vážili a spoznali hodnotu každého ľudského života.

Dobrotivý Bože, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme s tvojou pomocou,
každý na svojom mieste a vo svojom povolaní,
vydávali svedectvo o kráse a vznešenosti ľudského života,
a tak prispievali k šíreniu ”evanjelia života“.

Panna Mária, matka Božia a matka naša, prihováraj sa za nás u tvojho syna,
aby svojím milosrdným pohľadom vzhliadol na všetkých,
za ktorých prosíme v tejto modlitbe.

Svätý Jozef, verný ochranca Svätej rodiny,
ochraňuj aj všetky naše rodiny,
aby sme sa raz všetci stretli a radovali v dome nášho Nebeského Otca. Amen.

Modlitba o dar priateľstva

Pane, urob ma priateľom. Daj, aby
som inšpiroval dôveru v človeku, čo
trpí v úzkosti, v človeku, čo hľadá svetlo
ďaleko od teba, v človeku, čo by rád
začal odznova, ale nevie ako, v človeku,
čo by rád otvoril svoje srdce, ale necíti
sa schopný. Pane, pomôž mi neprejsť
popri nikom s ľahostajnou tvárou,
so zatvoreným srdcom či zrýchleným krokom.

Pane, daj, aby som sa vždy
venoval tým, ktorí sú práve nablízku.
Daj mi vidieť tých, čo sú ustráchaní a
zmätení, tých, čo trpia a neukážu to, tých,
čo sa cítia izolovaní a túžia po priateľstve,
a daj mi citlivé srdce, ktoré mi umožní objať ich.

Pane, osloboď ma od seba samého,
aby som bol schopný slúžiť ti, aby som bol
schopný ľúbiť ťa, aby som ťa mohol
počúvať v každom bratovi a sestre,
ktorých mi pošleš do cesty.

Amen.

Modlitba Pater noster

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen

Pater noster qui es in caelis, Sanctificetur Nomen tuum,
Adveniat regnum tuun,
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra,
Panem bostrum quotidianum da nobis hodie,
Et dimitte nobis debitta nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas intentationen
Sed libera nos a malo. Amen