Modlitba Národného pochodu za život:

Bože, náš Stvoriteľ,
ďakujeme ti, že si nás utvoril v lone matky,
lebo ty jediný máš moc dávať dych života;
dopraj, prosíme,
aby sme verne spravovali celé stvorenie
a vytrvalo ochraňovali dôstojnosť
každého ľudského života.

Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.