POCHVALA OD HISTORIKA

matej_belUčený historik Matej Bel ( vlastným menom Funtík, rodák z Očovej ) vo svojom diele

„Notitia Hungariae“ ( IV.1742, str.470 ) o našej obci hovorí ( doslovný preklad):

Chynorany, najchvályhodnejšia dedina, či sa pozeráš na pole, samo v sebe úrodné a naširoko sa rozprestierajúce, či na obratnosť obyvateľov. Okrem toho totiž, že svoje majetky so všetkou starostlivosťou a oddanosťou obrábajú, zároveň z predávania obilia majú zisk. Totiž, keď je najlacnejšie, starostlivo ho skúpia a potom na tie miesta zvážajú, ktoré sa nachádzajú v biede, postrádajúc obilie. Takto dvojnásobným ziskom bohatnú. Vskutku všeobecne sú považovaní tými, ktorí sú z tohto kraja, za najbohatších. Dedina sama nad vidiecku mieru je vkusná (elegantná).“

článok prevzatý z Chynorianskych novín č.: 53. - November 2008
PRIPRAVILI: Eva Kecerová, Miro Kováčik, Marián Gajdoš, Ján Šuppa, Jozef Kákoš, Ľudovit Košík, Ing. Štefan Bujalka