PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. MARKA, EVANJELISTU
Utorok  – Féria
Streda  – Féria
Štvrtok – Féria
Piatok  – Sv. Kataríny Sienskej, 
      Panny a Učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
Sobota  – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 25.4.2016 do 1.5.2016

Pondelok – 07:00 za † rodinu Komárkovú č. 319
Utorok  – 18:00 za † Valériu, Ľudovíta a rodičov č. 529
Streda  – 07:00 za  Božiu pomoc a zdravie pre rodinu Zymeri
Štvrtok – 18:00 za † Margitu, Jozefa a syna Jozefa č. 676
Piatok  – 18:00   Poďakovanie za 60. rokov života 
           Terézie 
Sobota  – 07:00 za † Vieru Bezákovú, 10. výročie, rodičov 
           Štefana a Máriu a brata Ignáca č. 262
     - 16:00 na  úmysel - vdp. Jozef Šuppa
Nedeľa  – 08:00   Poďakovanie za 70. rokov života 
           Otílie Jakubičkovej
1. mája – 10:00   Poďakovanie za 70. rokov života Ľudmily

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali sviatosť krstu
v našej farnosti, aby priniesli krstný list z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

Budúca nedeľa je:
ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
A PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.