ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA

KONAJÚ SA OSOBITNÉ PROSBY ZA KŇAZSKÉ A REHOĽNÉ POVOLANIA.
Po svätých omšiach je zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria
Utorok  – Féria
Streda  – Féria
Štvrtok – Féria
Piatok  – Féria
Sobota  – Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Poriadok a úmysly sv. omší od 18.4.2016 do 24.4.2016

Pondelok – 07:00 za † Antóniu, Rudolfa a rodičov z oboch strán
Utorok   – 18:00 za  Božiu pomoc a zdravie Jaroslava 
           a súrodencov
Streda  – 18:00 za  Božiu pomoc a zdravie pre rodinu 
           Rudolfa Hollého
Štvrtok – 07:00 za † Štefana, Alenu, Vladimíra Nedasových 
           a starých rodičov z oboch strán
Piatok  – 18:00 za † Valenta, Máriu a rodičov z oboch strán
Sobota  – 07:00 za † Jána, Františku a syna Jána č. 529
     - 15:00 za  novomanželov - sobášna svätá omša
Nedeľa  – 08:00 za  Božiu pomoc a zdravie Márie, 65. rokov
24. apr. – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je:
PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA