Pozvánka na slávnostnú posviacku obnoveného kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika

plagát 1 - príloha - pdf
plagát 1 – príloha – pdf

Biskupstvo Nitra a Pútnické miesto Skalka
Vás srdečne pozývajú na slávnostnú posviacku obnoveného kostola Sv. Andreja-Svorada a Beňadika, ktorú vykoná Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, v sobotu 7. mája 2016 o 15:30. Naša radosť bude znásobená tým, že pri tejto slávnosti bude milostivý kostol vyhlásený za diecéznu svätyňu sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov, patrónov nitrianskej diecézy.

plagát 2 - priloha - pdf
plagát 2 – priloha – pdf

Program:
14:30 Príležitosť ku sv. spovedi
15:00 Korunka Božieho milosrdenstva
15:30 Slávnostná svätá omša Agapé
Duchovný program bude pokračovať večerom milosrdenstva:
20:00 Začiatok adorácie
(Príležitosť ku sv. spovedi) (do 22:00)
20:30 Čítanie z buly Misericordiae vultus
21:00 Modlitby chvál
22:00 Posvätný ruženec
23:00 Tichá celonočná adorácia
06:00 Ranné chvály a záver adorácie