ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA A PRVÁ NEDEĽA V MESIACI

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.
Nasledujúce tri dni po šiestej Veľkonočnej nedeli sú prosebnými dňami.
Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi
Utorok  – Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
Streda  – Féria
Štvrtok – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť,
      prvý štvrtok v mesiaci, 
      deň modlitieb za duchovné povolania
Piatok  – Féria, prvý piatok v mesiaci
Sobota  – Féria, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly svätých omší od 2.5.2016 do 8.5.2016

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok   – 18:00 za † Antona Kmotorku a rodičov
Streda   – 07:00 za † Martina Vatrta
Štvrtok – 07:00 za   farníkov
     – 18:00 za † Máriu a Vendelína Bebjakových
           a starých rodičov č. 832
Piatok   – 18:00 za † Teréziu Fazekašovú, 4. výročie
Sobota   – 07:00 za † Vladimíra Fureka, 20. výročie
Nedeľa   – 08:00 za   farníkov
8.5.     – 10:00 za † Martu Magdolenovú, 1. výročie

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.
V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 9:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
V piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.
V máji budú každý deň pred svätou omšou mariánske pobožnosti.
Pozývam zvlášť deti a mládež.

V piatok začína novéna k Duchu Svätému.
Veľkonočná svieca sa uchováva pri ambone alebo pri oltári
až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého.
Budúca nedeľa je
SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
50. SVETOVÝ DEŇ SPOLOČENSKÝCH KOMUNIKAČNÝCH
PROSTRIEDKOV.

Po svätých omšiach bude zbierka na katolícke masmédia,
zvlášť rádio LUMEN a televíziu LUX
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Biskupstvo Nitra a Pútnické miesto Skalka Vás srdečne pozývajú
na slávnostnú posviacku obnoveného kostola
Sv. Andreja-Svorada a Beňadika, ktorú vykoná Mons. Viliam Judák,
nitriansky biskup, v sobotu 7. mája 2016 o 15:30 hod.
Pri tejto slávnosti bude milostivý kostol vyhlásený za diecéznu
svätyňu sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov,
patrónov nitrianskej diecézy.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali
sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list
z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené.

Dňa 14. mája 2016 sa uskutoční detská púť do Rajeckej Lesnej.