NEDEĽA ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu
Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.
Končí sa Veľkonočné obdobie.
Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Popoludní o 14:30 hod. budú litánie.

Liturgický kalendár

Pondelok – Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, Svätodušný pondelok
Utorok  – Sv. Norberta, biskupa
Streda  – féria
Štvrtok – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA
      Sv. omša na poďakovanie Bohu za dar ľudského života
Piatok  – féria, svätá omša pre deti
Sobota  – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 5.6.2017 do 11.6.2017

Pondelok – 07:00 za † Petra Gajdoša, 3. výročie, otca Milana
           a starých rodičov z oboch strán č. 595
Utorok  – 18:00 za † Šimona Bezáka, manželku Máriu 
           a brata Jozefa č. 190
Streda  – 07:00 za † Máriu Záhumenskú, mesačná
Štvrtok – 18:00 Poďakovanie za 75. rokov života Gabriely
Piatok  – 18:00 za † Milana, Silviu a Rudolfa č. 648
Sobota  – 07:00 za † rodičov Dezidera a Vlastu Hunkových
Nedeľa  – 08:00 za † Helenu a Antona Magdolenových
     – 10:00 za  farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca nedeľa je NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE.