Nedeľa zoslania Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo
recitovaní hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných
podmienok získať úplné odpustky.

 Po svätých omšiach je výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Končí sa Veľkonočné obdobie,
začína Cezročné obdobie po Veľkonočnom období.
Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.
Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

 Liturgický kalendár

Pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi

Utorok   – Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

Streda   – Féria

Štvrtok  – Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho 
      a večného kňaza

Piatok   – Féria

Sobota   – Sv. Filipa Neriho, kňaza

Poriadok a úmysly sv. omší od 21.5.2018 do 27.5.2018

Pondelok – 07:00 za † Kvetoslavu Luchavovú a rodičov
Utorok   – 18:00 za † v rodine Fremalovej
Streda   – 07:00 za † Margitu a Kolomana Krištofových
Štvrtok  – 15:00 za † Helenu Beniakovú, pohrebná
Piatok   – 18:00 za   zdravie a Boží pokoj v rodine
Sobota   – 07:00 za † rehoľnú sestru Gerdu, rodičov 
           a súrodencov
Nedeľa   – 08:00 za † Viliama Kováčika, 5. výročie

     – 10:00   Poďakovanie za 90. rokov života
            Štefánie Podmanickej a Alfonza Bezáka 
           s prosbou o Božie požehnanie a dar zdravia

 Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V máji sú každý deň pred svätou omšou mariánske pobožnosti.

Budúca nedeľa je
NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE