18. nedeľa v cezročnom období

 prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie budú po nedeľnej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  PREMENENIE PÁNA, sviatok

Streda    –  féria

Štvrtok  –  sv. Dominika, kňaza

Piatok   –  sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edity Steinovej),
       panny a mučenice, Patrónky Európy

Sobota    –  sv. Vavrinca, diakona a mučeníka


 

Poriadok a úmysly sv. omší od 5.8.2019 do 11.8.2019

Pondelok – 07:00 za   Božiu pomoc a zdravie pre Máriu 
            a celú rodinu
Utorok   – 18:00 za  † Antona Chrenku, 2. výročie a rodičov
            z oboch strán č. 1011
Streda   – 07:00 za  † Štefana Orságha, nedožitých 91 rokov
            a manželku, 15. výročie
Štvrtok – 07:00 za † Vojtecha Marku, 15. výročie,  č. 258
Piatok   – 07:00 za †  Valenta Lukačku. manželku Antóniu
            a rodičov z oboch strán č. 373
     – 14:00 za † Máriu Markovú, pohrebná
Sobota   – 14:00 za     novomanželov, sobášna

         – 18:00 za  † Dušana Poláčeka, 1. výročie
Nedeľa   – 08:00 za † Martina a Hedvigu Kováčových

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  19. nedeľa v cezročnom období.