19. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – féria

Utorok   – féria

Streda   – sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Štvrtok  – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Piatok  – sv. Štefana Uhorského

Sobota   – Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší od 12.8.2019 do 18.8.2019

Pondelok – 07:00 za † Vieru Selčanovú, mesačná
Utorok   – 14:00 za † Máriu Masnú, pohrebná
Streda   – 07:00 za † Ľudevíta a Melániu Lukačkových
     – 14:00 za † Máriu Jančekovú, pohrebná
Štvrtok – 07:00 za   farníkov
     – 18:00 za † Valenta a Eleonóru Terlandových 
           a ich rodičov
Piatok   – 07:00 za † Júliusa, Alžbetu, Jozefa Uríkových
           a otca Vincenta Zajaca
Sobota   – 07:00 za † Valériu Bezákovú, manžela Viktora
         a † v rodine Bezákovej a Michalíkovej 
           č. 366
     – 18:00 za † Štefana, 20. výročie
Nedeľa  –  08:00     Prosba o Božie požehnanie a zdravie
           pre Mariána a jeho rodinu

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  20. nedeľa v cezročnom období.
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Po litániach na budúcu nedeľu t.j. 18.8.2019 o 15:00 hod.
Vás spolu s Miestnym odborom Matice Slovenskej pozývame
na premietanie dokumentárneho filmu „Kráľovná nebies“.                                    Pieseň „Kráľovná nebies“ všetci veľmi dobre poznáme.
Možno nám je už menej známe, že autorom textu je náš rodák,
čestný občan Chynorian, p. Viktor Magdolen.
Autorom hudby je pán Jozef Halmo, rodák zo susedných Bošian,
žijúci v Mníchove.
A práve  na jeho podnet vznikol dokument o zrode tejto
prekrásnej piesne. Zároveň pán Halmo prijal pozvanie
a premietania filmu sa osobne zúčastní.
Všetci ste srdečne pozvaní!