Farské oznamy

5. pôstna nedeľa

Liturgický kalendár

Pondelok – Féria

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci,
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Féria, prvý piatok v mesiaci 
      od 16.00 hod.- do 18.00 hod. pri dodržaní
      všetkých hygienických predpisov vrátane
      rúšok bude v kostole možnosť individuálne 
      pristúpiť ku svätej spovedi.
      
Sobota   – Féria, prvá sobota v mesiaci

Úmysly súkromných sv. omší od 30.3.2020 do 5.4.2020
(bez účasti veriacich)

Pondelok za † Milana Nedasa, 10. výročie, sestru Máriu 
       a rodičov z oboch strán
Utorok   za † rodičov Jozefa a Annu Gajdošových
Streda   za † Mareka Michalíka, pohrebná
Štvrtok za † Alenu a rodičov
Piatok   za † Jozefa Bezáka, mesačná
Sobota   za † Pavla Lukáčku a rodičov z oboch strán
Nedeľa   Poďakovanie za 85 rokov života 
     Marty Chrenkovej s prosbou 
     o Božiu pomoc a zdravie do ďalších rokov

Budúca nedeľa je

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA,
Prvá nedeľa v mesiaci
a zároveň aj 35.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

Kvetnou nedeľou začína Veľký týždeň
a pôstne obdobie pokračuje až do Zeleného štvrtka.

Veriaci, ktorí majú  záujem, si môžu na kvetnú nedeľu
zobrať do svojich príbytkov požehnané ratolesti bahniatok.
Tieto budú k dispozícii v priestore
pod bráničkou pri vchode do kostola.