Príhovor k veriacim

Milí veriaci,

         prežívame mimoriadne náročné obdobie, kedy sa s určitou
neistotou a obavami dívame do budúcna na nasledujúce dni,
týždne a možno aj mesiace. Určite sa zhodneme na tom, že
v takejto, alebo aspoň podobnej situácii, akú prežívame teraz,
sme ešte nikdy neboli. Preto mi dovoľte, vysloviť slová povzbudenia:
dbajte, prosím,  na osobné bezpečie i bezpečie iných.
Rešpektujte nariadenia príslušných kompetentných úradov,
pretože si treba uvedomiť, že všetky obmedzenia, ktoré boli prijaté,
sú opodstatnené. Teraz je tá chvíľa
a príležitosť zastaviť sa, premýšľať, modliť sa, prinášať dobrovoľné obety a múdro,
disciplinovane a s nádejou žiť život opravdivých kresťanov.

Náuka Cirkvi hovorí o rodine, ako o domácej Cirkvi.
A tu sa otvára priestor, aby ste v svojich domácnostiach prežívali
to, čo nemôžeme spoločne prežívať na úrovni farskej rodiny.
Chcem Vás povzbudiť, aby ste si v každej  rodine vytvorili priestor
na spoločné sledovanie televíznych  prenosov  svätých omší spojených s duchovným svätým prijímaním,  spoločnú modlitbu
krížovej cesty, ktorá neodmysliteľne patrí k prežívaniu
pôstneho obdobia.
Práve teraz je čas kajúcnosti, pokory a zmierenia.
Zmierenie nie je len podanie rúk, ale je to zároveň aj prosba
k Bohu, aby sme ho boli schopní prijať do svojho srdca.

V súvislosti s prežívaním Roka Božieho slova, spoločne so svojimi najbližšími čítajme Sväté písmo, modlime sa posvätný ruženec
a pod. A tak všetko to, čo teraz neprežívame spolu,  môže byť
nahradené  osobným, bližším a úprimnejším vzťahom k Bohu.

V mojich modlitbách denne myslím na vás, na našu farnosť,
na náš národ, ale i na celý svet. Rovnako prosím i Vás,
aby ste sa na tieto úmysly denne modlili.

Nezabúdajme byť vnímaví zvlášť na osamotených ľudí, ktorí
žijú v našej blízkosti. Majme pre nich nielen povzbudivé slová
nádeje, ale ponúknime im aj potrebnú pomoc  alebo službu,
napríklad  nákup potravín, liekov a podobne.

A samozrejme v modlitbách prosme milosrdného Boha
za odvrátenie tejto nákazy, ako aj za tých, ktorí sú ňou
zasiahnutí a zvlášť za celý zdravotnícky personál, ktorý
je v prvej línií boja s koronavírusom.

Ak niekto potrebuje prijať sviatosť zmierenia, som tu
k dispozícii pre Vás a túto sviatosť Vám pri dodržaní
všetkých hygienických predpisov rád vyslúžim.
Náš chrám je denne otvorený pre osobnú modlitbu
a každý deň slúžim súkromnú svätú omšu na úmysel,
ktorý ste si zapísali do intenčnej knihy.

Pri denných súkromných sv. omšiach Vás všetkých
zahŕňam
do modlitieb a žehnám Vám.                               

S úctou      Ján Šimko, farár