Farské oznamy

KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

 35.  MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLÁDEŽE.

 Liturgický kalendár

 

PONDELOK VEĽKÉHO TÝŽDŇA

UTOROK   VEĽKÉHO TÝŽDŇA    

STREDA   VEĽKÉHO TÝŽDŇA             

ŠTVRTOK VEĽKÉHO TÝŽDŇAZELENÝ ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE

VEĽKÝ PIATOK SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI  PÁNA

BIELA SOBOTA


Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 6.4.2020 do 12.4.2020

 

Pondelok – za † Viliama Chrenku, 25. výročie, sestru
        Máriu a rodičov
Utorok   – za † Máriu Kostkovú, 1. výročie
Streda   – za † Bernarda Bezáka, zádušná
Štvrtok – 18:00 za † Štefana Bezáka, nedožitých 100 rokov
           a manželku Máriu č. 230
Piatok   – 15:00      Obrady Veľkého piatku
Sobota   – 18:00 za   farníkov
Nedeľa   – 10:00 za † Jozefa, Martu, dcéru Annu 
           a Štefana Markových

Milí veriaci, časy bohoslužieb uvádzam preto, aby sme sa mohli
vzájomne duchovne spojiť a takto prežívať nesmierne tajomstvá veľkonočného obdobia, v ktorom Kristus uskutočnil dielo ľudského
vykúpenia a dokonalého oslávenia Boha. Svojou smrťou zničil našu
smrť a svojim zmŕtvychvstaním obnovil nám život.

Vo štvrtok sa končí  pôstne obdobie – a večernou svätou omšou
vo Štvrtok Pánovej večere začína Veľkonočné trojdnie Pánovho
umučenia
. Za  zvyčajných  podmienok možno získať úplné odpustky.

Na Veľký piatok je prísny pôst a  zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.

Na Bielu sobotu bude slávnostná Veľkonočná vigília
bez účasti veriacich.

Budúca nedeľa  je
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA.

 

 

Namiesto Anjel Pána sa po celé Veľkonočné obdobie modlíme Raduj sa, nebies Kráľovná.