Farské oznamy

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

Liturgický kalendár

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

VEĽKONOČNÝ UTOROK

VEĽKONOČNÁ STREDA

VEĽKONOČNÝ ŠTVRTOK

VEĽKONOČNÝ PIATOK    

VEĽKONOČNÁ SOBOTA

Úmysly súkromných svätých omší
(bez účasti veriacich) od 13.4.2020 do 19.4.2020

Pondelok – Poďakovanie za 50. rokov života  Miroslava
      s prosbou o Božiu pomoc a zdravie pre celú rodinu
Utorok   – za † Antona Magdolena, 9. výročie 
        a rodičov Pauličkových
Streda   – za † Helenu Maholányiovú - zádušná
Štvrtok – za † Augustínu a † v rodine Bezákovej a Markovej
Piatok   – za † Melániu Lukáčkovú, Pavla a syna Pavla
Sobota   – za † Fridricha Gallu - zádušná
Nedeľa  – za † otca Jozefa, manžela Jozefa a brata Jozefa
        č. 947

  

Budúca   nedeľa   je

DRUHÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

Kto si v tento deň  pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole alebo v kaplnke nábožne uctí tento obraz, splní podmienky predpísané na získanie úplných odpustkov,  pomodlí sa Modlitbu Pána a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci Božie  milosrdenstvo (napríklad Milosrdný Ježišu, dôverujem Ti), môže získať úplné odpustky pre seba, alebo pre duše v očistci.

 

Končí sa veľkonočná oktáva.