Farské oznamy

7. veľkonočná nedeľa

54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov
Po svätých omšiach je zbierka na katolícke masmédia.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár

Pondelok  féria

Utorok    – sv. Filipa Nériho, kňaza

Streda    – féria

Štvrtok   – féria

Piatok    – féria, svätá omša pre prvoprijímajúce deti 
          a ich rodičov
Sobota    – féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 25.5.2020 do 31.5.2020

Pondelok – 07:00 za † Stanislava, Stanku a rodinu Suchú
Utorok   – 18:00 Poďakovanie za 80. rokov života Márie 
         s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
         pre celú rodinu
Streda   – 07:00 za † Annu Magdolenovú, 1. výročie
         a † manžela Milana
Štvrtok – 18:00 za † Viliama a jeho rodičov
Piatok   – 18:00 Poďakovanie za 75. rokov života s prosbou 
         o Božie požehnanie,  zdravie a ochranu 
         Sedembolestnej Panny Márie 
         pre Annu a Pavla
Sobota   – 07:00 za † Teréziu Kákošovú, mesačná
Nedeľa   – 08:00 Poďakovanie za 60. rokov života 
         Mariana Bakytu s prosbou o Božie 
         požehnanie a zdravie pre celú rodinu

         – 10:00 za † Jozefa Marku, zádušná

 

V utorok o 15:00 hod. budú na miestnom cintoríne
pohrebné obrady a pochovanie pána Jozefa Marku.

Budúca   nedeľa  je Nedeľa Zoslania Ducha Svätého.
Po svätých omšiach bude výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní
hymnu Veni, Creator  na slávnosť Zoslania Ducha Svätého,
môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Končí sa veľkonočné obdobie.

Po jeho skončení sa veľkonočná svieca – paškál s úctou uchováva
pri krstiteľnici.
Od pondelka v cezročnom období sa modlíme Anjel Pána.

Prosím rodičov prvoprijímajúcich detí, ktoré neprijali
sviatosť krstu v našej farnosti, aby priniesli krstný list
z tej farnosti, kde bolo dieťa pokrstené
.

Vo štvrtok  po večernej svätej omši sa ešte budú v kancelárii
farského úradu  zapisovať úmysly svätých omší
na druhú polovicu júna a júl.