Farské oznamy

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Veriaci, ktorý sa dnes zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní
hymnu Veni, Creator, môže za zvyčajných podmienok získať úplné
odpustky. Končí sa Veľkonočné obdobie.

Veľkonočná svieca paškál sa s úctou uchováva pri krstiteľnici.

Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Po svätých omšiach je výročitá svätodušná ofera.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár

Pondelok – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, 
      Svätodušný pondelok

Utorok   – féria

Streda   – sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

Štvrtok – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO 
      A VEČNÉHO KŇAZA
      Omša na poďakovanie Bohu za dar ľudského 
      života.Prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, 
      svätá omša  pre prvoprijímajúce
      deti a ich rodičov. 
      Prvý piatok v mesiaci.

Sobota  – Panny Márie v sobotu, prvá sobota v mesiaci.


Poriadok a úmysly sv. omší od 1.6.2020 do 7.6.2020

Pondelok – 07:00 Poďakovanie za 80. rokov života Márie  
         a Božiu pomoc pre celú rodinu
Utorok   – 18:00 za † v rodine Káčerovej
Streda   – 07:00 za †  Margitu a Kolomana Krištofových 
Štvrtok  – 18:00 za † Elenu Vlhovú, zádušná
Piatok   – 18:00 za † Vojtecha, 10. výročie 
           a manželku Teréziu
Sobota   – 07:00 Poďakovanie za 50. rokov spoločného 
         života Janky a Júliusa 
         s prosbou o Božie požehnanie a zdravie 
         pre celú ich rodinu
Nedeľa   – 08:00 za  farníkov

         – 10:00 za † Máriu a Jozefa Bujalkových a † v rodine

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Príležitosť ku sviatosti
zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Vo  štvrtok  dopoludnia  od  10:00 hod.  do 12:00 hod.
budem  spovedať  chorých po domoch.

piatok popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa  je  NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE,
prvá nedeľa v mesiaci