Farské oznamy

NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI,  BOŽIE TELO

Piatok    –  féria

Sobota   –  sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi


Poriadok a úmysly sv. omší od 8. 6. 2020 do 14.6.2020

Pondelok – 07:00 za   Božiu pomoc, ochranu a zdravie Petra
Utorok   – 18:00 za † Juraja a Katarínu Hatalových 
           a sestru Jozefínu
Streda   – 07:00 za † Evu Adamcovú a duše v očistci
Štvrtok – 07:00 na   úmysel pána biskupa

        – 18:00 za † Ľubicu Vlčkovú
Piatok   – 18:00 za † Antóniu Bezákovú, 10. výročie
Sobota   – 07:00 za   Božie požehnanie a hojnosť Božích 
           milostí na spoločnej ceste životom 
           pre novomanželov Veroniku a Lukáša
Nedeľa   – 08:00 za † Jozefa Dušana Bezáka, 5. výročie 
           a rodičov z oboch strán

         – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Osobitná príležitosť ku sviatosti zmierenia pre birmovancov
bude vo štvrtok pred večernou svätou omšou.

Veriaci, ktorý sa zúčastní na recitovaní alebo speve hymnu
Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu, môže získať
za zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Oznamujeme členom Ružencového bratstva, že podľa usmernenia
ústredia z Košíc, zatiaľ sa mesačná výmena ružencových tajomstiev
formou kartičiek  medzi členmi  ruží v našej farnosti
uskutočňovať nebude.
Opätovná výmena Vám bude včas oznámená.

Budúca   nedeľa   je  11. v cezročnom období.

Na budúcu nedeľu po druhej svätej omši bude
Eucharistická procesia Božieho Tela.
Prosím, aby ste podľa tradície k procesii postavili 4 oltáriky.
Pri procesii treba dodržiavať všetky hygienické
a bezpečnostné predpisy.