Farské oznamy

14. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci
Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  sv. Márie Goretti, panny a mučenice

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok  –  féria

Piatok   –  féria

Sobota    –  sv. Benedikta, OPÁTA, PATRÓNA EURÓPY


Poriadok a úmysly sv. omší od 6.7.2020 do 12.7.2020

Pondelok – 07:00 za † Teréziu a Margitu Bezákových, 5. výročie
Utorok   – 18:00 za † rodičov Jozefa a Teréziu a syna Ingnáca
Streda   – 07:00 za † rehoľné sestry Akvinu a Imeldu Bezákových
Štvrtok – 18:00 za † Valenta, Eleonóru a † v rodine
Piatok   – 18:00 Poďakovanie za 66. rokov života Márie
         s prosbou o Božiu pomoc  a zdravie
         pre celú jej rodinu
Sobota   – 07:00 za farníkov
Nedeľa   – 08:00 za † Ľubomíra Šmotláka, 1. výročie   

         – 10:00 Poďakovanie za 20. rokov života jubilantky 
         s prosbou o Božiu pomoc, zdravie a Dary 
         Ducha svätého do ďalšieho obdobia

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V piatok po svätej omši budeme v kancelárii farského úradu
zapisovať úmysly svätých omší na druhú polovicu júla, august
a september.

Budúca   nedeľa   je  15. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.