Farské oznamy

15. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok  –  Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej

Piatok   –  sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, 
       hlavných patrónov našej diecézy

Sobota    –  Panny Márie v sobotu

Poriadok a úmysly sv. omší
od 13.7.2020 do 19.7.2020

Pondelok – 07:00      Za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu
           Junasovú a Kolínkovú
Utorok   – 15:30 za † Johanu Bezákovú, pohrebná
           Po svätej omši budú na cintoríne 
           pohrebné obrady a pochovanie 
           zosnulej.
Streda   – 07:00 za  Božiu pomoc a Dary Ducha Svätého 
           pri štúdiu
Štvrtok – 18:00 za † Valentína a Margarétu a rodičov 
           z oboch strán
Piatok   – 18:00 za † Silvestra a rodičov z oboch strán
Sobota   – 07:00 za † Vladimíra
Nedeľa   – 08:00 za † Máriu, nedožitých 100 rokov 
           a manžela Jozefa Bezáka 

         – 10:00 za † Martu Révayovú, pohrebná

Vo štvrtok 16. júla  je 15. výročie biskupskej vysviacky
Mons. Viliama Judáka,
nášho nitrianskeho diecézneho biskupa.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  16. nedeľa v cezročnom období