Farské oznamy

16. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

 Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  sv. Márie Magdalény

Štvrtok  –  sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Piatok   –  sv. Šarbela Machlúfa, kňaza

Sobota    –  sv. Jakuba, apoštola, sviatok

Poriadok a úmysly sv. omší od 20.7.2020 do 26.7.2020

Pondelok – 07:00 za   farníkov
Utorok   – 18:00 za † Marcelu Bezákovú, mesačná
Streda   – 07:00 za † sestry, švagrov a Máriu č. 277
Štvrtok – 07:00 za † Ignáca Paninára, nedožitých 71.rokov
Piatok   – 18:00 za † Ignáca, 30. výročie, manželku Annu 
         a † v rodine
Sobota   – 07:00 za † Teréziu Bakytovú, 2. výročie, 
           manžela  Jozefa a rodičov 
           z oboch strán
Nedeľa  – 08:00 za † Vendelína Bezáka, Helenu 
           a syna Pavla

         – 10:00 za † Mariána Gajdoša,nedožitých 80.rokov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia je každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  17. nedeľa v cezročnom období