Farské oznamy

17. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši

Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Gorazda a spoločníkov

Utorok   – féria

Streda   – sv. Marty

Štvrtok  – bl. Zdenky Cecílie Schelingovej, panny a mučenice

Piatok   – sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Sobota   – sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa 
      a učiteľa Cirkvi, 
      prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly sv. omší od 27.7.2020 do 2.8.2020

Pondelok – 07:00 za † rodičov Vojtecha a Martu
Utorok   – 18:00 za Božiu pomoc a zdravie rodiny Baniariovej
Streda   – 07:00 za Božiu pomoc a zdravie Marty
Štvrtok – 18:00 za † Máriu, 4. výročie a † v rodine
Piatok   – 18:00 za † Vincenta, 10. výročie
Sobota   – 07:00 za Božiu pomoc a zdravie rodiny 
         Podmanickej a Bezákovej
Nedeľa   – 08:00 za † Vendelína a Magdalénu Bezákových, 
           5.výročie a rodičov z oboch strán 
           č. 250
         – 10:00 za † Evu Bezákovú, 14. výročie a rodičov 
           z oboch strán


Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

 

V nedeľu 2. augusta  možno získať vo farských a františkánskych
kostoloch, v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch
PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY. Skutky predpísané na ich získanie sú:
nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha,
svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

Budúca   nedeľa   je  18. v cezročnom období

Po svätých omšiach bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.