Farské oznamy

18. nedeľa v cezročnom období

prvá nedeľa v mesiaci.

Litánie budú popoludní o 14:30 hod.

Dnes  možno získať vo farských a františkánskych kostoloch,
v bazilikách minor a v katedrálnych chrámoch
PORCIUNKULOVÉ ODPUSTKY.
Skutky predpísané na ich získanie sú:  nábožná návšteva kostola
spojená s modlitbou Otče náš, Verím v Boha, svätá spoveď,
sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.

 

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  Jána Máriu Vianneya, kňaza

Streda    –  féria

Štvrtok  –  PREMENENIE PÁNA, sviatok, 
       prvý štvrtok v mesiaci, 
       Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   –  féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota    –  sv. Dominika, kňaza

Poriadok a úmysly sv. omší od 3.8.2020 do 9.8.2020

Pondelok – 07:00 za † Valéra Šimku, 20. výročie
Utorok   – 18:00 za † rodičov Valériu a Viktora, syna Viktora 
           a † v rodine Bezákovej a Michalíkovej
Streda   – 07:00 za † Ignáca Wohlanda, pápežského preláta, 
           65. výročie
Štvrtok – 18:00 za † Jozefa Pechu, mesačná
Piatok   – 18:00 za † Jozefa Uríka, 10. výročie
Sobota   – 07:00 za † Antóniu Lukačkovú, 10. výročie, 
           manžela  Valenta a rodičov 
           z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za † Máriu Markovú, 1. výročie
     – 10:00 za   farníkov

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Vo štvrtok dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod. budem spovedať
chorých po domoch, popoludní od 17:00 hod. v kostole.
V piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď v domove
dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone vyložená
Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

Budúca   nedeľa   je  19. nedeľa v cezročnom období.