Farské oznamy

19. nedeľa v cezročnom období

Litánie budú po druhej svätej omši.

Liturgický kalendár

Pondelok – sv.Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok

Utorok   – sv. Kláry, panny

Streda   – féria

Štvrtok  – féria

Piatok   – sv.Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

Sobota   – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť

Poriadok a úmysly sv. omší od 10.8.2020 do 16.8.2020

Pondelok – 07:00 za † Jozefa Marku, manželku Magdalénu 
         a † v rodine Markovej a Púchovskej
Utorok   – 18:00 za † Štefana Országha, nedožitých 92 rokov
           a manželku Máriu, 16. výročie
Streda   – 07:00 za † rodičov Šimona, Máriu 
           a starých rodičov č. 223
Štvrtok15:00 za † Štefániu Podmanickú, pohrebná 
Piatok   – 07:00 za † Máriu Masnú, 1. výročie, 
           manžela, deti a † v rodine
Sobota   – 08:00 za † Johannu Bezákovú, mesačná
     – 10:00 za † Melániu a Karola Kopných 
           a rodičov z oboch strán
Nedeľa  – 08:00 za † Martina a Hedvigu Kováčových 
           a ich rodičov      
     – 10:00 za † Anastáziu, Jozefa a syna Ivana

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň pred svätou omšou.

Budúca   nedeľa   je  20. nedeľa v cezročnom období.