Farské oznamy

4. Veľkonočná nedeľa

NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA
Konajú sa osobitné prosby za kňazské a rehoľné povolania

Po svätých omšiach bude zbierka na seminár.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  féria

Utorok    –  féria

Streda    –  féria

Štvrtok   –  sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, 
       Patrónky Európy

Piatok    –  féria

Sobota    –  Sv. Jozefa, robotníka, prvá sobota v mesiaci

Poriadok a úmysly svätých omší od 26.4.2021 do 2.5.2021

Pondelok – 07:00 za † Petra Hatalu, 1. výročie
Utorok   – 18:00 za † Ľudmilu Gajdošovú, 2. výročie 
         a † rodičov Jozefa a Annu
Streda   – 07:00 za † Valenta a Máriu, synov Stanislava 
           a Jozefa Magdolenových
Štvrtok  – 18:00 za † Ľubomíra Kákoša, zádušná
Piatok   – 18:00 Prosba o Božie požehnanie pre matku s deťmi
Sobota   – 07:00 na  úmysel pána biskupa

     – 18:00 za † Františku a † v rodine
Nedeľa   – 08:00 za   Božiu pomoc a zdravie Beáty

        – 10:00 za † Stanislava Bezáka, mesačná
Úprimne ďakujem všetkým dobrodincom za milodary, 
ktoré venovali na podporu farnosti vkladom na účet, 
alebo formou osobného príspevku. 
Pevne verím, že dobre zvládneme toto náročné obdobie  
a spoločne zaistíme riadny chod našej farnosti.
Za Vašu štedrosť Vám vyslovujem srdečné Pán Boh zaplať
a vyprosujem veľa Božích milostí Vám i Vašim rodinám. 

Termín 1. svätého prijímania v tomto roku spoločne s rodičmi
prvoprijímajúcich deti dohodneme v piatok po svätej omši
na druhú polovicu júna.
Presný dátum však bude závisieť od epidemiologickej
situácie a opatrení v danom období.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou
.

Budúca   nedeľa  je  5. VEĽKONOČNÁ nedeľa,
prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 hod. budú litánie.