Farské oznamy

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

prvá nedeľa v mesiaci. Popoludní o 14:30 hod. budú litánie.

 Liturgický kalendár

Pondelok – sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

Utorok   – Féria

Streda   – Féria

Štvrtok  – Féria, prvý štvrtok v mesiaci, 
      Deň modlitieb za duchovné povolania

Piatok   – Féria, prvý piatok v mesiaci

Sobota   – Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 3.5.2021 do 9.5.2021

Pondelok – 07:00 za † Petra, nedožitých 100 rokov, 
          † manželku Máriu, syna Petra
         a † v rodine
Utorok   – 18:00 za † Valenta Bezáka a manželku Máriu
Streda   – 07:00      Poďakovanie za počaté dieťatko
Štvrtok  – 18:00 za † rehoľnú sestru Eugéniu, 
           nedožitých 100 rokov 
           a kňaza Pavla
Piatok   – 18:00 za † Máriu Kollárikovú, 
           nedožitých 60. rokov,
           manžela Karola 
           a rodičov z oboch strán
Sobota   – 18:00 za † Adriána a Teréziu Mikulášových
Nedeľa   – 08:00 za † Zuzku Fiľakovú, zádušná 

         – 10:00 za † rodičov Martu a Floriána
     – 11:00 Prosba o Božie požehnanie a zdravie
         pre Petra a jeho celú rodinu
         

V utorok 4.5.2021 o 15:30 hod. budú na cintoríne pohrebné obrady
a pochovanie zosnulého pána Viliama Bezáka. Zádušná svätá omša
bude odslúžená v nedeľu 16.5.2021 o 10:00 hod.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci.
Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

Vo štvrtok  dopoludnia od 10:00 hod. do 12:00 hod. budem
spovedať  chorých po domoch.

piatok dopoludnia od 9:00 hod. bude svätá spoveď
v domove dôchodcov a po nej svätá omša.
Popoludní od 16:00 hod. do 18:00 hod. bude k poklone
vyložená Sviatosť Oltárna a svätá spoveď až do začiatku svätej omše.

V máji sú každý deň pred svätou omšou mariánske pobožnosti.

Budúca nedeľa je

                                     6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA, DEŇ MATIEK

a naše sestričky si pripomínajú sviatok svojej patrónky
sv. Lujzy de Marillac – spoluzakladateľky rehoľného rádu
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
a patrónky všetkých kresťanských sociálnych diel.

Oznamujeme členov Ružencového spoločenstva v našej farnosti,
že vzhľadom na aktualizáciu a dopĺňanie súčasných ruží
ako i náhradu doterajších kartičiek za nové, pravidelná
mesačná výmena tajomstiev podľa nového harmonogramu
sa  bude uskutočňovať od prvej nedele mesiaca jún.