Farské oznamy

6. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

DEŇ MATIEK
Sestričky  Vincentky si pripomínajú sviatok svojej patrónky
sv. Lujzy de Marillac – spoluzakladateľky rehoľného rádu
Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
a patrónky všetkých kresťanských sociálnych diel.

 

Nasledujúce tri dni po šiestej Veľkonočnej nedeli sú prosebnými dňami.
Záväzný je jeden deň. Obsahom sú prosby za úrodu.

Liturgický kalendár

Pondelok  –  Féria

Utorok    –  Féria

Streda    –  sv. Pankráca, mučeníka

Štvrtok   –  NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť

Piatok    –  sv. MATEJA, apoštola  
       detská omša pre prvoprijímajúce deti 
       a ich rodičov

Sobota    –  Féria

Poriadok a úmysly sv. omší od 10.5.2021 do 16.5.2021

Pondelok – 07:00 za   Božie požehnanie a zdravie 
           pre sestričky Vincentky 
           v našej farnosti
Utorok   – 18:00 za † Helenu Bezákovú, mesačná
Streda   – 07:00 za † Róberta Magnúska, mesačná
Štvrtok  – 07:00 za  farníkov

         – 18:00 za † manželku Vieru, 
           matku Máriu, 15. výročie 
           a otca Štefana 25. výročie
Piatok   – 18:00 za † rehoľnú sestru Gerdu, 
           rodičov a súrodencov
Sobota   – 18:00 za † Žofiu a Jozefa Bezákových 
           a rodičov z oboch strán
Nedeľa   – 08:00 za Božie požehnanie a zdravie pre rodinu
     – 10:00 za † Viliama Bezáka, zádušná
     – 11:00 za † Ľudovíta Košíka, 7. výročie

Celebrantom svätých omší v nedeľu
o 10:00 hod. a o 11:00 hod.

bude vdp. Mons. Ján MAJERNÍK.

Príležitosť ku sviatosti zmierenia bude každý deň
pred svätou omšou.

piatok začína novéna k Duchu Svätému.
Veľkonočná svieca sa uchováva pri ambone alebo pri oltári
až do slávnosti Zoslania Ducha Svätého.

Slávnosť prvého svätého prijímania v našej farnosti
sa bude konať v nedeľu 13. júna.

Budúca nedeľa je 7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA,
55. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov

Po svätých omšiach bude zbierka na katolícke masmédia.
Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.

SVETOVÝ DEŇ MODLITIEB ZA CIRKEV V ČÍNE.